bg

O Rezydencji Senior

Firma posiada Decyzje i pozwolenie Ministra Polityki Społecznej wydane przez Wojewodę Pomorskiego, na prowadzenie działalności gospodarczej, zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku. NR.P.S IV-9031/02/06

Rezydencja Senior to firma rodzinna. Idea jej powstania narodziła się na poza granicami naszego kraju w Niemczech. Założycielka firmy Barbara Tumińska przez ponad 10 lat pracowała w tamtejszym domu opieki. Przez ten okres zdobyła potrzebną wiedzę do poprowadzenia własnej placówki. Czy można mieć lepszy wzór niż jedna z najlepiej rozwiniętych w Europie struktur opieki społecznej?

Podstawą działania naszej firmy jest zaplecze techniczno mieszkaniowe. Nasz budynek nie jest w żaden sposób przebudowywany, od samego początku zaprojektowany został na potrzeby opieki nad osobami w podeszłym wieku, a co za tym idzie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Unię Europejską. Już podczas budowy obiektu otrzymaliśmy dotacje z funduszu Uni Europejskiej co jest najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem profesjonalnego podejścia do tematu i docenieniem nowoczesnych rozwiązań. Nasza placówka mieści się w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i bezpośrednio graniczy z lasem.

Miejscowość Głodówko leży w odległości 7 km od Rumi i 9 km od Gdyni. Lokalizacja to nasz kolejny atut.

Zapewniamy Państwa, że na chwilę obecną oferujemy standard obsługi naszego pensjonariusza znacznie przewyższający pozostałe placówki w naszym regionie.

Zapraszamy do współpracy.

Barbara Tumińska
Rezydencja Senior