bg

Rehabilitacja

Ćwiczenia w grupie
(ćwiczenia ogólnousprawniające)

Aktywność ruchowa osób w wieku geriatrycznym ma wpływ na trzy podstawowe elementy:

 • poprawia wydolność tlenowa (aerobową)
 • wzmacnia mięśnie
 • poprawia gibkość (zwiększa ruchomość w stawach kończyn dolnych i kończyn górnych)równowagę i koordynację ruchów.

Zadaniem gimnastyki w wieku starszym jest podnoszenie stanu zdrowia, zachowanie sprawności fizycznej i ogólnej aktywności życiowej oraz wykonywanie procesów inwolucyjnych. Racjonalne stosowanie ćw.fizycznych skutecznie przeciwdziała procesom starzenia się oraz poprawia wydolność psycho-ruchową organizmu.

 • ćw. oddechowe
 • ćw. koordynujące
 • ćw. wzmacniające m.kkg i m. kkd
 • ćw. rozciągające m.kkg i m. kkd

Ćwiczenia indywidualne
(dobór aktywności ruchowej jest indywidualny)

Zależy od stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Ćwiczenia indywidualne wykonujemy w różnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem możliwości fizycznych i chorób współistniejących. Indywidualnie podchodzimy do pacjentów po: udarach, wylewach, złamaniach kończyn górnych lub dolnych, po unieruchomieniach gipsem,po endoprotezach i atrofiach mięśniowych.

Wykonujemy ćwiczenia w łóżku, na łóżku pionizujemy.
Do ćwiczeń indywidualnych należą:

 • ćw. bierne
 • ćw. czynno-bierne
 • ćw. w odciążeniu
 • ćw. w odciążeniu z oporem
 • ćw. czynne

Ćwiczenia indywidualne maja również wpływ na zapobieganie przykurczom, poprawę krążenia, poprawę ogólną samopoczucia pacjenta unieruchomionego w łóżku.